Luentosarja läheisriippuvuudesta toipumisen tueksi

Tietoa, tukea ja syvällistä ymmärrystä läheisriippuvuudesta toipumisen tueksi

Osallistu kurssille

Läheisriippuvuuden takana on usein kiintymykseen liittyvät haavat

Läheisriippuvuus ei ole ongelma, vaan enemmänkin inhimillinen oire jolla yritetään alitajuisesti ratkaista syvää turvattomuuden tunnetta.

Läheisriippuvuuden vastakohta ei ole riippumattomuus ja yli-itsenäisyys

Ihmisellä on luontainen ja biologinen tarve turvalliseen kiintymykseen. Onneksi turvatonta kiintymystä on mahdollista alkaa eheyttämään.

Tasapainoiseen suhteeseen kuuluu terve läheisyys ja terve erillisyys

Miten olla suhteessa ja säilyttää itsensä? Millaisessa suhteessa on turvallinen tila kasvaa ja olla se kuka on? Näitä kysymyksiä avaamme verkkoluentosarjalla.

Osallistu kurssille

Oletko miettinyt, onko parisuhteesi tai muu läheinen suhteesi lähempänä riippuvuutta, kuin tervettä ja tasapainoista suhdetta?

On normaalia olla ajoittain huolissaan läheisestään, se ei ole riippuvuutta. Läheisriippuvuus taas on este onnellisuudelle ja tasapainoiselle elämälle. Läheisriippuvuus tapahtuu itsensä kustannuksella.

Verkkoluentosarja tuo tukea läheisriippuvuudesta toipumisen tueksi
  • Verkkoluentosarja sisältää 5 syvällistä videoluentoa
  • Luennot kestävät n. 45min-60min
  • Kurssin hinta 49 €
  • Materiaali on käytössäsi 12 kuukautta ostohetkestä.
  • Kaikki luennot voi ladata talteen itselleen (mp3-muodossa)
Osallistu kurssille

Verkkoluentojen teemat

Osa 1 - Mitä on läheisriippuvuus?

Läheisriippuvuus on paljon enemmän kuin kasa oireita. Kiinnostavaa on, mitä oireiden takana on. Se on lähes poikkeuksetta isompi tai pienempi vaillejääminen ja turvattomuus kiintymyksen alueella. Miten läheisriippuvuus näyttäytyy ja mistä erottaa mikä on tervettä kiintymystä, mikä addiktiota?

Osa 2 - Ihmisellä on luontainen tarve kiintyä turvallisesti toiseen ihmiseen

... mutta läheisriippuvuus on usein este autenttiselle tyytyväisyydelle ja onnellisuudelle

Tutkitaan varhaisten vuorovaikutussuhteiden merkitystä turvallisuuden kokemukseen. Kontrollointi on pyrkimystä hallita, hakea turvaa ja välttää turvattomuutta. Mistä aito turvallisuus sitten muodostuu?

Osa 3 - Kiintymystyylit

Läheisriippuvuvainen on usein ristiriitaisesti kiintynyt. Miten alitajuiset kiintymyssuhdemallit tuovat ymmärrystä läheisriippuvuuteen ja ennenkaikkea: Miten omaa tyyliä kiintyä voi eheyttää kohti turvallista.

Osa 4 - Terveet tunnesäätelytaidot

Läheisriippuvainen koittaa säädellä ahdistusta, pelkoa, turvattomuutta ja hylätyksituon kokemusta riippuvuudellaan, mutta se on pitkällä aikavälillä hyvin toimimaton keino, joka itsessään lisää ahdistusta ja kontrollin tarvetta. Tunnesäätelyyn kuuluu mm. tunteiden validointi, nimeäminen, salliminen ja itsensä rauhoittelu.

Osa 5 - Rajat

Rajojen tehtävä ei ole kontrolloida, kahlita tai rajoittaa. Niiden tehtävä on tuoda turvaa ja tervettä itsekunnioitusta. Rajat ovat sitä, miten meitä saa kohdella ja mikä ei ole ok. Rajojen tunnistaminen ja ilmaisu on keskeinen osa läheisriippuvuudesta toipumista.

Osa 6 - Oma identiteetti

Kuka olet, ihan omana itsenäsi? Mistä sinä pidät, mikä on sinulle tärkeää? Kuka olet, vaikka et olisikaan suhteessa?Läheisriippuvainen on ollut usein keskittynyt vain riippuvuuden kohteensa elämään ja valintoihin, hän ei enää muista kuka on. Mitä on terve erillisyys ja terve läheisyys?

Yksin ei tarvitse jäädä

Verkkoluentosarja tuo tukea, ymmärrystä ja sydämellistä tietoa toipumisen tueksi

Osallistu kurssille

Verkkoluentosarjan ohjaavat

Kristiina Niskanen on Helsinkiläinen psykoterapeutti ja perheterapeutti, joka kohtaa työssään erilaisista riippuvuuksista toipuvia ihmisiä. Kristiinalla on myös oma kokemus riippuvuudesta toipumisesta ja ymmärrys siitä että toipumisen kautta ihminen voi alkaa luomaan itsensä näköistä elämää. Kristiina työskentelee Riippumatta-klinikalla toteuttaen riippuvuuksien hoito-ohjelmaa.

Eevi Vuoristo on Tamperelainen itsetuntemusohjaaja ja kouluttaja. Eevi on kirjoittanut kaksi kirjaa: Ole itsellesi armollinen (2018) ja Ymmärrä itseäsi, ymmärrä suhteitasi (2019). Eevi ylläpitää suosittua @inhimillinenitsetuntemus instagram tiliä, jossa hän jakaa ajatuksia ihmisyydestä sen koko kirjossaan. Eevillä on omakohtainen kokemus läheisriippuvuudesta toipumisesta ja siitä miten haastava mutta valtavan palkitseva, avaava ja kauniskin tie se voi rosoisuudessaan ja herkkyydessään olla.